[Slovensky] [English]

Ing. Peter Hojčuš

európsky patentový zástupca

PATENTOVÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁRIA

ochranné známky
vynálezy
úžitkové vzory
dizajny
rešerše
konzultácie
poradenstvo

PROFIL KANCELÁRIE

Patentová a známková kancelária vznikla v roku 1996 po presťahovaní Úradu priemyselného vlastníctva SR do Banskej Bystrice. Kanceláriu založil dovtedajší riaditeľ odboru ochranných známok a priemyselných vzorov Ing. Peter Hojčuš.
Zakladateľ kancelárie je členom Komory patentových zástupcov a má oprávnenie zastupovať pred Úradom priemyselného vlastníctva SR vo všetkých oblastiach priemyselných práv.
Ochranu priemyselných práv zabezpečujeme nielen na Slovensku, ale prostredníctvom spolupracujúcich zahraničných kancelárií aj v rôznych krajinách sveta.

 


Adresa kancelárie: Cyrilova 5
821 08 Bratislava
Slovenská Republika
Telefón: +421 2 554 10 364
Fax: +421 2 554 10 364
Mobil: +421 905 341 923
E-mail: hojcus@patentoffice.sk